Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Университетски център по морско здравеопазване

Университетски център по морско здравеопазване

​Контакти:

Университетски център по морско здравеопазване
http://bgmarmed.com/
E-mail: acmh@mu-varna.bg


E-mail: Todor.Yotov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 192

E-mail: Angel.Dipchikov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 122

E-mail: niki.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 184

E-mail: Ralitsa.Dimitrova@mu-varna.bg
Моб. тел.: 052/677 050 (вътр. 2977); 0884 188 494