Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел Музейна дейност

 Отдел „Музейна дейност" към Медицински университет – Варна, е структура, която организира, координира и контролира цялостната дейност по издирване, събиране, документиране, съхраняване, изучаване и популяризиране на културни ценности в областта на медицината. Също така  включва екскурзоводска дейност, организиране на културни събития, здравно - просветна дейност, провеждане събития, провокиращи интереса на деца, студенти и  граждани с познавателна, образователна, научна и естетическа цел.

Основната дейност на отдела е насочена към съхранение и експониране на  Обществена колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие".

Водеща цел на Отдел „Музейна дейност" е превръщането на музейната експозиция в дом на обучението по история на медицината на студентите и в притегателен център за гражданите и гостите на града, с широк спектър на прояви и включването му в туристическите маршрути на гр. Варна.

​Обществена колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие"​
​​Ръководител отдел „Музейна дейност“

Уредник музей
Ивелина Светлозарова Димитрова  
Тел: 052/ 677-050
Уредник музей

Филип Пламенов Грозданов 
Тел: 052/ 677-050