Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания