Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

1. Ръководител катедра – Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.​м.​​​​​

2. Катедрен съвет – включва целия Академичен състав​ на катедрата,  взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.

3. Отговорник по качество – гл. ас. Тодорка Великова Боева, д.оз

4. Организатор на учебната дейност – г-жа Надежда Михайлова

5. Административен асистент​ - ас. Славена Тодорова Илиева и гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, д.оз.

6. Учебен сектор "Акушерка" Доц. Валя Иванова Димитрова, доктор ​​​- ръководител учебен сектор, курсов ръководител