Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

Катедрен съвет – включва целия Академичен състав на катедрата и взема решения в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за дейността, Правилника за учебната дейност и други вътрешни нормативни документи на Медицински университет-Варна.

Ръководител катедра – доц. Катя Генова Егурузе, д.оз.

Ръководител УС „Медицинска сестра" – проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.

Ръководител УС „Акушерка" – доц. Валя Иванова Димитрова, д.оз.

Административни асистенти – гл. ас. Славена Тодорова Илиева д.оз. и гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, д.оз.

Отговорник по качество – гл. ас. Тодорка Великова Боева, д.оз​