Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав


Катедра "Здравни грижи"

Ръководител катедра:  ​​Доц. Катя Ген​ова Егурузе, д.оз. ​​​ 

Организатор: Надежда Божидарова Михайлова-Георгиева

Учебен сектор "Медицинска сестра"
Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.​ -  Ръководител УС​


Учебен сектор "Акушерка"
Доц. Валя Иванова Димитрова, д. оз. ​​​- Ръководител УС, курсов ръководител
Гл.ас. Тодорка Великова Боева​​, д.оз.- курсов ръководител
Гл. а​с. Славена Тодорова Илиева, д.оз. ​​- административен асистент, курсов ръководител