Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав


Катедра "Здравни грижи"


Организатор: Надежда Божидарова Михайлова-Георгиева

Учебен сектор "Медицинска сестра"
Доц. Катя Ген​ова Егурузе, д.оз. ​​​ - Ръководител УС
Доц. Мариана Николова Димитрова, д.оз. - курсов ръководител
Доц. Анна Петрова Георгиева, д.оз.​ - курсов ръководител
Гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, д.оз. ​​- курсов ръководител, административен асистент


Учебен сектор "Акушерка"
Доц. Валя Иванова Димитрова, д. оз. ​​​- Ръководител УС, курсов ръководител
Гл.ас. Тодорка Великова Боева​​, д.оз.- курсов ръководител
Гл. а​с. Славена Тодорова Илиева, д.оз. ​​- административен асистент, курсов ръководител