Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​​​​​​​​​​​​​​​


​​

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ-ВАРНА!


За да се регистрирате успешно за кандидатстване за магистърска програма в МУ-Варна, следвайте инструкциите дадени по-долу! Условията за кандидатстване за всяка една специалност можете да видите тук.

Какви са стъпките при подаване на документите?

​Документи за кандидатстване за учебната 2023/2024 година се подават единствено онлайн.

ВАЖНО! МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.


Системата за онлайн прием ще бъде отворена за регистрация единствено в следните сроковете. Документи не се приемат след определения за това срок и не се правят промени в тях. Технически грешки се отстраняват в същия срок.

​​За да подадете успешно документи за кандидатстване в МУ-Варна е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите, следвайки инструкциите за плащане, дадени по-долу на тази страница, чрез:

- онлайн превод с ePAY.bg извършва се директно чрез системата за онлайн прием;

- системата на Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;

- банков превод по сметката на МУ-Варна.


За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от тяхното заплащане вижте тук. Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате в системата желаните от Вас специалности и/или изпити, на които искате да се явите и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. Внесени такси за участие в изпит и такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.


ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за висше образование – всички страници (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2022/2023 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

Лицата, които не са завършили висше образование в Република България, подават заявление и комплект документи в МУ-Варна за извършване на процедура по признаването му. Заявления за признаване на висше образование по специалности, които не са акредитирани в МУ-Варна, се пренасочват за разглеждане от Националния център за информация и документация.

Не се изисква прикачването на сканиран/сниман документ за самоличност (лична карта). Ваше задължение е да проверите неговата валидност.

          ВАЖНО! Единствено кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2023/2024 година (вижте повече информация тук) прикачват сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност. 

Не се изисква разпечатването и попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на регистрационната форма в системата за онлайн прием.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за идентичност на имената, решение от ТЕЛК, удостоверение за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

​РЕГИСТРАЦИЯ (тази стъпка е единствено за кандидати, които не са се регистрирали до момента в системата на МУ-Варна) – от линкът за вход в системата за онлайн прием, който ще намерите в края на страницата, изберете една от двете опции: „Регистрация за българи" или „Регистрация за чужденци"


 
Ако притежавате ЕГН: изберете „Регистрация за българи“, въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на избраната парола, ЕГН и попълнете „CAPTCHA код за сигурност” (цифрите от картинката), след което натиснете бутона „Регистрация“Ако не притежавате ЕГН, но имате право да кандидатствате по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2023/2024 година (вижте повече информация тук), натиснете бутона „Регистрация за чужденци“. Попълнете всички данни и натиснете бутона „Регистрация“

След натискане на бутона „Регистрация“, на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна“ (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща“, да проверите и в папката „Спам“). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием.

ВАЖНО! Не отговаряйте на получените писма от kskinfo@mu-varna.bg. Изпратените до Вас писма са автоматични, а Вашите отговори няма да бъдат доставени. При нужда от съдействие и в случай, че не получавате и-мейли на Вашата електронна поща, свържете се с нас на посочените контакти (вижте информацията в края на страницата). 

ВХОД В СИСТЕМАТА за онлайн прием (за кандидати, които вече имат направена регистрация) – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход“ (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите в края на страницата):  

 

В случай на забравена парола, можете да отправите заявка за нова парола натискайки бутона „Забравена парола“, намиращ се на входа на системата за онлайн прием, след което ще получите и-мейл с указания за нейната промяна.


  ​След влизане в системата за онлайн прием:

 

Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две собствени имена или две фамилни имена трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария“; „Иванова-Тодорова“. Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме“ празно. Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък), постоянен адрес и пощенски код на населеното място (по лична карта) и отбележете гражданството, което притежавате. Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.

ВАЖНО!!! Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистрите на издадените дипломи за средно и висше образование на Министерството на образованието и науката, респективно Националния център за информация и документация.

 

Попълнете оценките от дипломата Ви за висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате:

Групи специалности и балообразуващи оценки от дипломата:

             ГРУПА 9„Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър" след бакалавър по същата специалност) – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

        ГРУПА 10 – „Управление на здравните грижи“ (ОКС „магистър") – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).​ 

ГрупА 11 – „Здравен мениджмънт“, „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“, ОКС „магистър“: оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

ГрупА 12    „Оптометрист“ (ОКС „магистър”) – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

ГрупА 13   „Клинична логопедия“​​ (ОКС „магистър”) – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).​

​Не попълвайте останалите колони с оценки, които не са балообразуващи за избраните от Вас специалности!

            Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.


Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които имате право кандидатствате.


   Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона Изчисти".

     Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях. Това се отнася и за двете опции на желаните специалности – държавна поръчка и платено обучение.

    Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал.

       Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места по ред, съгласно последното обявено класиране.

    Класирането на кандидат-студентите по държавна поръчка и на кандидат-студентите за платено обучение се извършва поотделно.

     Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в МУ-Варна за една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности.

    При класиране за специалности с квоти (за места, субсидирани от държавата) се взема предвид и съотношението мъже-жени (вижте Приложение №2 на изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2023/2024 г. в МУ-Варна“). При липса на кандидат-студенти от съответната квота незаетите места се попълват с кандидат-студенти от другата квота.​

​В раздел „Особен случай“ отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете (в раздел „Сканирани документи“) съответните документи, доказващи особения случай. Вижте информация за документите тук.В раздел „Сканирани документи” попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачете всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте документите тук), натискайки бутона „Добави документ“. Ако Вашата диплома все още не е издадена към момента на подаването на документите за кандидатстване е необходимо да попълните следните данни: в полето „Серия“ попълнете изходящия номер, а в полето „Номер“ попълнете датата на уверението/академичната справка. Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документа, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачете в системата.

  Банкова сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание за плащане:

1. Такса за изпит-есе: (такса за явяване на изпит-есе за специалността “Управление на здравните грижи“, ОКС „магистър“).

или

2.  Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит.   

     Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

     В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях. Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона Запис“. Натиснете бутона „Изход“ за да излезете от системата.

       Не натискайте бутона „Плащане на такси“, тъй като вече сте превели необходимите такси.
​Ако сте избрали плащане на такси чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на необходимите документи (диплома за висше​ образование и др.) натиснете бутона „Запис“, като преди това в раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях. На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси“:


       След натискането му изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay (плащане на каса). Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за кандидатстване ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

     Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал между 08:30 и 17:00 ч., в работните дни).


За кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит​​): резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени“, разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона“). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането, поради неизпълнение на условията за кандидатстване. След получаването на документа ще получите потвърдителен и-мейл (свържете се с нас в случай, че не получите такъв). С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.


За кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити: резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени“, в системата за онлайн прием ще видите нов бутон Изпити и изпитни зали“, в който можете да видите Вашите избрани изпити и къде трябва да се явите.

             С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.


В деня преди всеки един от изпитите, при влизане в системата за онлайн прием и натискане на бутона „Изпити и изпитни зали“, ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпит. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит“ ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документа, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите, заедно с валиден документ за самоличност и химикали със син цвят на мастилото.      Не разпечатвайте (от бутона „Печат на картона“) и не носете в деня на изпита Вашия Състезателен картон и/или документ за платена такса. Състезателният картон ще Ви бъде предоставен за подпис от служителите на МУ-Варна в деня на първия изпит.

Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в съответната изпитна зала в часовия интервал между 8.00 и 8.30 ч.

​​ В случай, че получите и-мейл и Вашият статус в системата за онлайн прием е „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. След като извършите необходимите корекции, натиснете бутона „Запис“ и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са правилно подадени, а Вие ще получите и-мейл и нов статус в системата за онлайн прием: „Документите Ви са одобрени“.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, а в последствие и класиранията за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием“ в сайта на МУ-Варна.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 060 и 052/ 677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа в работните дни).

МУ-Варна пожелава успех на всички 

кандидат-студенти!Вход в системата за онлайн прием

​​​