Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" (Варна и Сливен) и специалностите от Медицински колеж-Варна

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите "Медицинска сестра" - Филиал Сливен и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински козметик", „Рентгенов лаборант" и „Рехабилитатор" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед № Р-100-664 /21.08.2015 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

24 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

25 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Медицинска сестра" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително и Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед № Р-100-640 / 13.08.2015 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

14  август (петък) от 09.00 до 12.00 ч.

17 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

18 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

19 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

20 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" - гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 116, Факултет „Обществено здравеопазване", тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 3. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително и Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-577 /07.08.2015 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

10 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

11 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" - гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 116, Факултет „Обществено здравеопазване", тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 3. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.  

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително и Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-569/04.08.2015г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

05 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

06 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" - гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет.1, стая 116, Факултет „Обществено здравеопазване", тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 3. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.  

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително и Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-553/29.07.2015г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

 • на 30 юли (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.
 • на 31 юли (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.
 • на 03 август (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" - гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет.1, стая 116, Факултет „Обществено здравеопазване", тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 3. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.  

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително и Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-531/22.07.2015г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

 • на 23 юли (четвъртък) от 13:00 до 16:30 ч.
 • на 24 юли (петък), 25 юли (събота), 27 юли (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.
 • на 28 юли (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" - гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет.2, стая 207, Факултет „Обществено здравеопазване", тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – Филиал Сливен, на място във Филиала, тел. 0889800305;
 3. За специалностите от Медицински колеж – Варна - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

  Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.