Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Учебни бази за клинично обучение

Университетските бази за обучение на студентите от МУ-Варна предоставят възможност за високо качество на клиничното и предклинично обучение на студентите от медицинските специалности. Университетът разполага с модерни високотехнологични диагностични звена, оборудвани с конвенционална и с уникална апаратура за практическо обучение както на студенти, така и на докторанти и специализанти. В УМБАЛ "Св. Марина", МБАЛ "Св. Анна", Специализираната болница по акушерство и гинекология - СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов" - Варна,  Специализираната очна болница – СБОБАЛ - Варна, Медико - денталния център, РЗИ (Регионална здравна инспекция) и Центъра по източна медицина се осъществява обучение по клиничните медицински дисциплини.