Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Факултет по дентална медицина

Факултетът по дентална медицина е основан през 2006 година. Тук се подготвят кадри с висше образование по дентална медицина, специализанти и докторанти по всички дентални специалности. От 2008 г. Факултетът разполага с нова, изцяло оборудвана за целите на теоретичното и практическото обучение на студентите сграда.

През 2014 г. към Факултета по дентална медицина е открит Първия в страната Университетски медико-дентален център – модерна клинична база за обучение на студенти и докторанти, за провеждане на специализации и квалификационни курсове в сферата на продължаващото обучение. Центърът разполага с високотехнологично и съвременно оборудване, като по този начин се предоставя възможност на обучаващите се да повишават квалификацията си в съзвучие със съвременните тенденции в денталната медицина.

Основен приоритет в развитието на Факултета е високото качество на образованието и всеобхватността на дейността му по основните три направления - университетското образование, следдипломно обучение и научна дейност.

Информация за студенти
 

Декан на Факултета по Дентална медицина


Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/677 201, вътр.2201
Зам.-декан​ Акредитация, учебна и научна дейност към Факултета по Дентална медицина

Доц. д-р Миглена Илиева Балчева – Енева, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/ 677 236

Зам.-декан​ Следдипломно обучение и лечебно-диагностична дейност към Факултета по Дентална медицина


Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 0889306465