Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

За кандидатите за уч. 2023/2024 г.


Уважаеми кандидат-студенти, в следващите редове ще откриете информация за подготовката за приемните изпити по биология и химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и за направление „Военен лекар".

Изпит по биология:

Конкурсният изпит по биология е писмен и представлява решаване на комбинация от тестови въпроси върху материал, посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите.

Тестовите въпроси са от „Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология" (I и II част), издание на МУ-Варна, 2022 г. Информация за сборника можете да откриете тук.

Информация за програмата за изпита по биология можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците.

Информация за кандидатстудентските подготвителни курсове за уч. 2023/2024 г. вижте тук.


Изпит по химия:

Конкурсният изпит по химия включва решаване на задача и тест върху материал, посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите.

Задачата е от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2022 г.

Тестът включва въпроси от „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2022 г.

Информация за сборниците можете да откриете тук.

Информация за програмата за изпита по химия можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците.

Информация за кандидатстудентските подготвителни курсове за уч. 2023/2024 г. вижте тук.