Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Възлагане по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 ал.4 от ЗОП

Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – западно крило на сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна“, Договор № ДР-4/09.04.2020 г.
30.04.2020 г.
​„Превоз на пътници в страната от град Сливен за нуждите на МУ-Варна“ Договор № ДУ-47/30.04.2020 г.​30.04.2020 г.
​„Превоз на пътници в страната от град Шумен за нуждите на МУ-Варна“. Договор №ДУ-43/24.04.2020 г.27.04.2020 г.
"Извършване на строително-ремонтни работи на блок 35 на „Студентски общежития" при Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна". Договор ДР-5/24.04.2020 г.24.04.2020 г.
​„Превоз на пътници в страната от град Велико Търново“. Договор ДУ-41/16.04.2020 г. 21.04.2020 г.
​„Извършване на строително-ремонтни работи за възстановяване на съществуващата ограда пред сградата на Филиал Сливен, предоставена за управление на МУ-Варна, находяща се в гр. Сливен, ул. Ген. Столетов № 30“. Договор ДР-3/31.03.2020 г.31.03.2020 г.
​„Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на нови и разширяване на съществуващи структурни кабелни системи в обекти на МУ-Варна“. Договор ДС-2/09.03.2020 г. ​10.03.2020 г.
​Лекарствени продукти за ветеринарномедицинска употреба10.12.2019 г.
Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ в съблекалня "Акушерки" на приземен етаж в сградата на Медицински колеж. Договор № ДР-4/12.06.201924.06.2019 г.

​Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на репетиционни за артисти и музиканти и прилежащо фоайе на втори етаж Ниско тяло в сградата на блок 35 на Студентски общежития. ДР-3/12.06.2019

12.06.2019 г.

Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ в: Лаборатории № 258 и 259 на втори етаж на Ниско тяло на сградата на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, за нуждите на Катедра по медицинска генетика към МУ-Варна и Електронна читалня на втори етаж Ниско тяло на сградата на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, за нуждите на Библиотека към МУ-Варна. ДР-2/06.06.201910.06.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №3 Превоз на пътници в страната от град Сливен, ДУ-26/28.02.201901.03.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №5 Превоз на пътници в страната от град Велико Търново, ДУ-21/19.02.201920.02.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №4 Превоз на пътници в страната от град Шумен, ДУ-20/19.02.201920.02.2019 г.
Извършване на СРР в рапортна зала на І-ви етаж на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД за обособяване на учебна зала за Катедра "АГ" към МУ-Варна, ДР-6/21.08.201927.08.2018 г.
​Обновяване на фитнес зала в бл. 35 на МУ-Варна, ДР-2/20.06.2018
22.06.2018 г.
​Извършване на СРР в кабинет №1229 на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД за обособяване на учебна зала за УС "Урология" към МУ-Варна, ДР-1/09.02.2018
Допълнително споразумение ДД-16/04.04.2018
14.02.2018 г.

06.04.2018 г.