Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2019-061

24 Октомври 2019
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

Абонаментното сервизно обслужване на производствената линия за печат следва да се извършва с оглед непрекъсната и безпроблемна работа на цялата производствена линия.

Абонаментното сервизно обслужване трябва да осигурява поддръжка на производствената линия най-малко 8 часа в 5 дни от седмицата, съобразено с работното време в организацията на Възложителя (8:30 –12:00, 12:30-17:00).

Абонаментното сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност включва дейностите по профилактика, отстраняване на проблеми с работоспособността, подмяна на дефектирали части, периодично зареждане и подмяна на необходимите консумативи, обновяване на софтуерни дефиниции, с цел осигуряване на непрекъсваемост на производствения процес и поддържане на постоянно качество на отпечатките.