Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна" 2019-051

25 Септември 2019
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител на строително–ремонтни работи по възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Обект на ремонта е плосък покрив, изпълнен с битумна хидроизолация, под която е поставена 10 см топлоизолация. Покривът е на четири нива с обща площ 2 322,22 кв.м.