Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции 2020- 003

16 Януари 2020
Поръчката е за избор на изпълнител за извършване на сухопътен пътнически транспорт с превозни средства - автобуси и микробуси в страната и чужбина - територията на Европейския съюз и извън него, съгласно приложени технически спецификации  (Приложение № 1).  Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:

1. „Превоз на пътници в страната от град Варна“ с прогнозен пробег 17 000 км.;
2. „Международен превоз на пътници от град Варна“ с прогнозен пробег 14 000 км.;