Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ІV Международна конференция "Здравни грижи - принос за качеството на живот" ще се проведе на 9 и 10 юни в МУ-Варна


На 9 и 10 юни Катедра "Здравни грижи" на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна организира Международна конференция на тема "Здравните грижи - принос за качеството на живот". Форумът се провежда за четвърти път и има за цел да представи актуални проблеми в областта  на здравните грижи, както и да допринесе за  обмена на информация и опит в съвременната медицинска практика. По традиция научната конференция е съвместна инициатива с УМБАЛ „Св. Марина“– Варна  и Факултета по сестринство към Университета по здравни науки в Истанбул, Турция. Форумът ще се проведе присъствено и онлайн. 

Акценти в програмата ще бъдат теми, свързани с качеството на здравеопазването, нуждата от професионално обучение на знаещи и можещи специалисти, чиято роля е от решаващо значение за напредъка в научните изследвания и разработки в областта на здравните грижи. Участниците в конференцията ще имат възможност да обменят също информация за добри практики в тази област, а също нови научни изследвания и теми като безопасност на пациентите, глобалната климатична криза и сестринство.

Ръководителят на катедрата по здравни грижи в МУ-Варна проф. Силвия Борисова подчерта, че в сътрудничество с проф. д-р Мердие Сендир – Декан на Факултета по сестринство в Университета по здравни науки в Истанбул, както и с проф. д-р Семиха Акин от същия факултет, за участие в конференцията са привлечени лектори от Полша, Италия, Великобритания, САЩ, Франция, Португалия и Литва, които ще участват с пленарни доклади и в първия ден на конференцията ще споделят своя опит в областта на сестринството.

Авторите могат да се регистрират за участие и за изпращане на доклади в срок до 20 май тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKai8mkI9F7I6Wvry3t0ikIR-cQv2AhX7qmoh99g2595xPA/viewform

Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите е до 20.06.2023 г.

Пълната информация за събитието може да намерите тук:

https://www.mu-varna.bg/EN/AboutUs/health-care-conference/Pages/Health-care-contribution-to-the-quality-of-life-2023.aspx?fbclid=IwAR3dQoItvMtKBj09KeYK2D01gfon5yiIEGxQRBpiJ3NQyXY9GBNb0q6OLio#registration

ПОКАНА


  
​​