Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувано е трето класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация в МУ-Варна

Днес се публикува трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Класирането вижте тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти за тези специалности, както и подаването на молби за прекласиране, ще става на 28 юли (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. и на 31 юли (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:00 ч. За повече информация относно записването вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че тези от тях, които не са подали молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.