Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018" на МУ-Варна е вече в продажба

Вече можете да намерите в книжарниците новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018".

Книгата е с авторски колектив на Катедрата по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. Мона Станчева. Тя е предназначена за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар".

Кандидатстудентският изпит по химия включва решаване на две задачи и тест от неорганична и органична химия. Тестът включва въпроси от настоящия „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" 2018. Въпросите са два вида:

  • С избор на отговор, като само един от изброените е верен.
  • Отворени въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори.

Повече информация за изпита по химия, както и останалите кандидатстудентски изпити за учебната 2018/2019 г. в Медицински университет – Варна, можете да откриете тук.

"Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия", 2018 за другата част от изпита можете да поръчате също от нашия каталог: тук.