Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих

​​​​​​

Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.

Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознаете тук.

Заявление можете да изтеглите от  т​ук​​​.

С решение на Академичен съвет с протокол № 53  от 19.09.2022г. е определен следния актуализиран график за ползване на почивна станция в с. Зорница:

ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В С.ЗОРНИЦА

за 2023г.

41-ва смяна2023г.: от 09.10.2023г. до 15.10.2023г.

42-ра смяна2023г.: от 16.10.2023г. до 22.10.2023г.

43-та смяна2023г.: от 23.10.2023г. до 29.10.2023г.

44-та смяна2023г.: от 30.10.2023г. до 05.11.2023г.

45-та смяна2023г.: от 06.11.2023г. до 12.11.2023г.

46-та смяна2023г.: от 13.11.2023г. до 19.11.2023г.

47-ма смяна2023г.: от 20.11.2023г. до 26.11.2023г.

48-ма смяна2023г.: от 27.11.2023г. до 03.12.2023г.

49-та смяна2023г.: от 04.12.2023г. до 10.12.2023г.

50-та смяна2023г.: от 11.12.2023г. до 17.12.2023г.

52-ра смяна2023г.: от 18.12.2023г. до 24.12.2023г.

53-та смяна2023г.: от 25.12.2023г. до 31.12.2023г.


ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В С.ЗОРНИЦА

за  2024 г.

 


1-ва смяна 2024г.: от 02.01.2024г. до 07.01.2024г.

2-ра смяна 2024г.: от 08.01.2024г. до 14.01.2024г.

3-та смяна 2024г.: от 15.01.2024г. до 21.01.2024г.

4-та смяна 2024г.: от 22.01.2024г. до 28.01.2024г.

5-та смяна 2024г.: от 29.01.2024г. до 04.02.2024г.

6-та смяна 2024г.: от 05.02.2024г. до 11.02.2024г.

7-ма смяна 2024г.: от 12.02.2024г. до 18.02.2024г.

8-ма смяна 2024г.: от 19.02.2024г. до 25.02.2024г.

9-та смяна 2024г.: от 26.02.2024г. до 03.03.2024г.

10-та смяна 2024г.: от 04.03.2024г. до 10.03.2024г.

11-та смяна 2024г.: от 11.03.2024г. до 17.03.2024г.

12-та смяна 2024г.: от 18.03.2024г. до 24.03.2024г.

13-та смяна 2024г.: от 25.03.2024г. до 31.03.2024г.

14-та смяна 2024г.: от 01.04.2024г. до 07.04.2024г.

15-та смяна 2024г.: от 08.04.2024г. до 14.04.2024г.

16-та смяна 2024г.: от 15.04.2024г. до 21.04.2024г.

17-та смяна 2024г.: от 22.04.2024г. до 28.04.2024г.

18-та смяна 2024г.: от 29.04.2024г. до 05.05.2024г.

19-та смяна 2024г.: от 06.05.2024г. до 12.05.2024г.

20-та смяна 2024г.: от 13.05.2024г. до 19.05.2024г.

21-ва смяна 2024г.: от 20.05.2024г. до 26.05.2024г.

22-ра смяна 2024г.: от 27.05.2024г. до 02.06.2024г.

23-та смяна 2024г.: от 03.06.2024г. до 09.06.2024г.

24-та смяна 2024г.: от 10.06.2024г. до 16.06.2024г.

25-та смяна 2024г.: от 17.06.2024г. до 23.06.2024г.

26-та смяна 2024г.: от 24.06.2023г. до 30.06.2024г.

27-ма смяна 2024г.: от 01.07.2024г. до 07.07.2024г.

28-ма смяна 2024г.: от 08.07.2024г. до 14.07.2024г.

29-та смяна 2024г.: от 15.07.2024г. до 21.07.2024г.

30-та смяна 2024г.: от 22.07.2024г. до 28.07.2024г.

31-ва смяна 2024г.: от 29.07.2024г. до 04.08.2024г.

32-ра смяна 2024г.: от 05.08.2024г. до 11.08.2024г.

33-та смяна 2024г.: от 12.08.2024г. до 18.08.2023г.

34-та смяна 2024г.: от 19.08.2024г. до 25.08.2024г.

35-та смяна 2024г.: от 26.08.2024г. до 01.09.2024г.

36-та смяна 2024г.: от 02.09.2024г. до 08.09.2024г.

37-ма смяна 2024г.: от 09.09.2024г. до 15.09.2024г.

38-ма смяна 2024г.: от 16.09.2024г. до 22.09.2024г.

39-та смяна 2024г.: от 23.09.2024г. до 29.09.2024г.

40-та смяна 2024г.: от 30.09.2024г. до 06.10.2024г.

41-ва смяна 2024г.: от 07.10.2024г. до 13.10.2024г.

42-ра смяна 2024г.: от 14.10.2024г. до 20.10.2024г.

43-та смяна 2024г.: от 21.10.2024г. до 27.10.2024г.

44-та смяна 2024г.: от 28.10.2024г. до 03.11.2024г.

45-та смяна 2024г.: от 04.11.2024г. до 10.11.2024г.

46-та смяна 2024г.: от 11.11.2024г. до 17.11.2024г.

47-ма смяна 2024г.: от 18.11.2024г. до 24.11.2024г.

48-ма смяна 2024г.: от 25.11.2024г. до 01.12.2024г.

49-та смяна 2024г.: от 02.12.2024г. до 08.12.2024г.

50-та смяна 2024г.: от 09.12.2024г. до 15.12.2024г.

51-ва смяна 2024г.: от 16.12.2024г. до 22.12.2024г.

52-та смяна 2024г.: от 23.12.2024г. до 28.12.2024г.

53-та    смяна    2024г.:    от 29.12.2024г.     до 05.01.2025г.

 

Настаняването в почивна станция в с. Зорница може да се извършва и за части от смените (за по-малко дни)

 

ПОМЕЩЕНИЕ ПРАВОИМАЩИ гр.I и гр.II * ПРАВОИМАЩИ гр.III
стая
                  25 лв          50 лв
апартамент                  40лв          80лв

 

*  При настаняване в едно помещение/апартамент на лица от група I-ва или II-ра с лица от група III-та, за помещението/апартамента се заплаща цена, определена за външни лица (III-та група).


Настаняването в почивната база започва след 13,00 часа в деня на първата нощувка.

Освобождаването на помещенията става до 12,00 ч. в деня след последната нощувка.


Сроковете за подаване на заявления за настаняване са:

- в срок до 30.09 за период на отдиха от 01 ноември на съответната година до 30 април на следващата година;

- в срок до 28.02 за период на отдиха от 01 май до 31 октомври на съответната година.

 

Заявленията можете да подавате в стая 102, ет.1 сектор „Деловодство" на сграда Ректорат с адрес гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55. Предварително имате възможност да подадете сканирано заявление и на електронна поща  bazazornica@mu-varna.bg.

За контакт във връзка с настаняването в почивна станция в с.Зорница:

052/ 677 158 /вътр.2158/ – Маринела Райчева

 

Видеа от почивната база на МУ-Варна в с. Зорница може да видите тук:

Видео 1

Видео 2

Видео 3