Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих

Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.

Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознаете тук. Заявление можете да изтеглите от тук.

С решение на Академичния съвет по същия протокол беше определен следният график за настаняване и цени за нощувка:


1-ва смяна: от 04.11.2021 г. - до 13.11.2021 г. вкл.
2-ра смяна: от 15.11.2021 г. – до 24.11.2021 г. вкл.
3-та смяна: от 26.11.2021 г. – до 05-12.2021 г. вкл.
4-та смяна: от 07.12.2021 г. -  до 16.12.2021 г. вкл.
5-та смяна: от 18.12.2021 г. – до 27.12.2021 г. вкл.
6-та смяна: от 29.12.2021 г. – до 07.01.2022 г. вкл.
7-ма смяна: от 09.01.2022 г. – до 18.01.2022 г. вкл.
8-ма смяна: от 20.01.2022 г. – до 29.01.2022 г. вкл.
9-та смяна: от 31.01.2022 г. – до 09.02.2022 г. вкл.
10-та смяна: от 11.02.2022 г. – до 20.02.2022 г. вкл.
11-та смяна: от 22.02.2022 г.  – до 03.03.2022 г. вкл.
12-та смяна: от 05.03.2022 г. – до 14.03.2022 г. вкл.
13-ра смяна: от 16.03.2022 г. – до 25.03.2022 г. вкл.
14-та смяна: от 27.03.2022 г. – до 05.04.2022 г. вкл.
15-та смяна: от 07.04.2022 г. – до 16.04.2022 г. вкл.
16-та смяна: от 18.04.2021 г. – до 27.04.2022 г. вкл.

17-та смяна: от 29.04.2022 г. – до 08.05.2022 г. вкл.


С решение на Академичен съвет с Протокол №37 от 03.12.2021г.е определен следния график:

График за настаняване в почивна станция в с.Зорница в периода от 10.05.2022 г. до 31.10.2022 г.

18-та смяна: от 10.05.2022г. до 19.05.2022г. вкл.
19-та смяна: от 21.05.2022г. до 30.05.2022г. вкл.
20-та смяна: от 01.06.2022г. до 10.06.2022г. вкл.
21-ва смяна: от 12.06.2022г. до 21.06.2022г. вкл.
22-ра смяна: от 23.06.2022г. до 02.07.2022г. вкл.
23-та смяна: от 04.07.2022г. до 13.07.2022г. вкл.
24-та смяна: от 15.07.2022г. до 24.07.2022г. вкл.
25-та смяна: от 26.07.2022г. до 04.08.2022г. вкл.
26-та смяна: от 06.08.2022г. до 15.08.2022г. вкл.
27-ма смяна: от 17.08.2022г. до 26.08.2022г. вкл.
28-ма смяна: от 28.08.2022г. до 06.09.2022г. вкл.
29-та смяна: от 08.09.2022г. до 17.09.2022г. вкл.
30-та смяна: от 19.09.2022г. до 28.09.2022г. вкл.
31-ва смяна: от 30.09.2022г. до 09.10.2022г. вкл.
32-ра смяна: от 11.10.2022г. до 20.10.2022г. вкл.
33-та смяна: от 22.10.2022г. до 31.10.2022г. вкл.

 

ПОМЕЩЕНИЕПРАВОИМАЩИ гр.I и гр.II *ПРАВОИМАЩИ гр.III
стая
                  25 лв          50 лв
апартамент                  40лв          80лв

 

*  При настаняване в едно помещение/апартамент на лица от група I-ва или II-ра с лица от група III-та, за помещението/апартамента се заплаща цена, определена за външни лица (III-та група).


Настаняването в почивната база започва след 13,00 часа в деня на първата нощувка.

Освобождаването на помещенията става до 12,00 ч. в деня след последната нощувка.


Сроковете за подаване на заявления за настаняване са:

- в срок до 30.09 за период на отдиха от 01 ноември на съответната година до 30 април на следващата година;

- в срок до 28.02 за период на отдиха от 01 май до 31 октомври на съответната година.

 

Заявленията можете да подавате в стая 102, ет.1 сектор „Деловодство" на сграда Ректорат с адрес гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55. Предварително имате възможност да подадете сканирано заявление и на електронна поща  bazazornica@mu-varna.bg.

За контакт във връзка с настаняването в почивна станция в с.Зорница:

052/ 677 158 /вътр.2158/ – Маринела Райчева

 

Видеа от почивната база на МУ-Варна в с. Зорница може да видите тук:

Видео 1

Видео 2

Видео 3