Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих


Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.

Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознаете тук. Заявление можете да изтеглите от тук.

С решение на Академичен съвет с протокол № 53  от 19.09.2022г. е определен следния актуализиран график за ползване на почивна станция в с. Зорница:

ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В С.ЗОРНИЦА


03.10.2022г. до 30.10.2022г.

 

43-та смяна: от 03.10.2022г. до 09.10.2022г. вкл.

44-та смяна: от 10.10.2022г. до 16.10.2022г. вкл.

45-та смяна: от 17.10.2022г. до 23.10.2022г. вкл.

46-та смяна: от 24.10.2022г. до 30.10.2022г. вкл.


от 31.10.2022 г. до 01.01.2023 г.

47-ма смяна 2022г.: от 31.10.2022г. до 06.11.2022г.

48-ма смяна 2022г.: от 07.11.2022г. до 13.11.2022г.

49-та смяна 2022г.:  от 14.11.2022г. до 20.11.2022г.

50-та смяна 2022г.: от 21.11.2022г. до 27.11.2022г.

51-ва смяна 2022г.: от 28.11.2022г. до 04.12.2022г.

52-ра смяна 2022г.: от 05.12.2022г. до 11.12.2022г.

53-та смяна 2022г.: от 12.12.2022г. до 18.12.2022г.

54-та смяна 2022г.: от 19.12.2022г. до 25.12.2022г.

55-та смяна 2022г.: от 26.12.2022г. до 01.01.2023г.


ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В С.ЗОРНИЦА

за  2023 г.

1-ва смяна 2023г.: от 02.01.2023г. до 08.01.2023г.

2-ра смяна 2023г.: от 09.01.2023г. до 15.01.2023г.

3-та смяна 2023г.: от 16.01.2023г. до 22.01.2023г.

4-та смяна 2023г.: от 23.01.2023г. до 29.01.2023г.

5-та смяна 2023г.: от 30.01.2023г. до 05.02.2023г.

6-та смяна 2023г.: от 06.02.2023г. до 12.02.2023г.

7-ма смяна      2023г.:   от 13.02.2023г. до 19.02.2023г.

8-ма смяна 2023г.: от 20.02.2023г. до 26.02.2023г.

9-та смяна 2023г.: от 27.02.2023г. до 05.03.2023г.

10-та смяна 2023г.: от 06.03.2023г. до 12.03.2023г.

11-та смяна 2023г.: от 13.03.2023г. до 19.03.2023г.

12-та смяна 2023г.: от 20.03.2023г. до 26.03.2023г.

13-та смяна 2023г.: от 27.03.2023г. до 02.04.2023г.

14-та смяна 2023г.: от 03.04.2023г. до 09.04.2023г.

15-та смяна 2023г.: от 10.04.2023г. до 16.04.2023г.

16-та смяна 2023г.: от 17.04.2023г. до 23.04.2023г.

17-та смяна 2023г.: от 24.04.2023г. до 30.04.2023г.

18-та смяна 2023г.: от 01.05.2023г. до 07.05.2023г.

19-та смяна 2023г.: от 08.05.2023г. до 14.05.2023г.

20-та смяна 2023г.: от 15.05.2023г. до 21.05.2023г.

21-ва смяна 2023г.: от 22.05.2023г. до 28.05.2023г.

22-ра смяна 2023г.: от 29.05.2023г. до 04.06.2023г.

23-та смяна 2023г.: от 05.06.2023г. до 11.06.2023г.

24-та смяна 2023г.: от 12.06.2023г. до 18.06.2023г.

25-та смяна 2023г.: от 19.06.2023г. до 25.06.2023г.

26-та смяна 2023г.: от 26.06.2023г. до 02.07.2023г.

27-ма смяна 2023г.: от 03.07.2023г. до 09.07.2023г.

28-ма смяна 2023г.: от 10.07.2023г. до 16.07.2023г.

29-та смяна 2023г.: от 17.07.2023г. до 23.07.2023г.

30-та смяна 2023г.: от 24.07.2023г. до 30.07.2023г.

31-ва смяна 2023г.: от 31.07.2023г. до 06.08.2023г.

32-ра смяна 2023г.: от 07.08.2023г. до 13.08.2023г.

33-та смяна 2023г.: от 14.08.2023г. до 20.08.2023г.

34-та смяна 2023г.: от 21.08.2023г. до 27.08.2023г.

35-та смяна 2023г.: от 28.08.2023г. до 03.09.2023г.

36-та смяна 2023г.: от 04.09.2023г. до 10.09.2023г.

37-ма смяна 2023г.: от 11.09.2023г. до 17.09.2023г.

38-ма смяна 2023г.: от 18.09.2023г. до 24.09.2023г.

39-та смяна 2023г.: от 25.09.2023г. до 01.10.2023г.

40-та смяна 2023г.: от 02.10.2023г. до 08.10.2023г.

41-ва смяна 2023г.: от 09.10.2023г. до 15.10.2023г.

42-ра смяна 2023г.: от 16.10.2023г. до 22.10.2023г.

43-та смяна 2023г.: от 23.10.2023г. до 29.10.2023г.

44-та смяна 2023г.: от 30.10.2023г. до 05.11.2023г.

45-та смяна 2023г.: от 06.11.2023г. до 12.11.2023г.

46-та смяна 2023г.: от 13.11.2023г. до 19.11.2023г.

47-ма смяна 2023г.: от 20.11.2023г. до 26.11.2023г.

48-ма смяна 2023г.: от 27.11.2023г. до 03.12.2023г.

49-та смяна 2023г.: от 04.12.2023г. до 10.12.2023г.

50-та смяна 2023г.: от 11.12.2023г. до 17.12.2023г.

52-ра смяна 2023г.: от 18.12.2023г. до 24.12.2023г.

53-та смяна 2023г.: от 25.12.2023г. до 31.12.2023г.

Настаняването в почивна станция в с. Зорница може да се извършва и за части от смените.

 

ПОМЕЩЕНИЕПРАВОИМАЩИ гр.I и гр.II *ПРАВОИМАЩИ гр.III
стая
                  25 лв          50 лв
апартамент                  40лв          80лв

 

*  При настаняване в едно помещение/апартамент на лица от група I-ва или II-ра с лица от група III-та, за помещението/апартамента се заплаща цена, определена за външни лица (III-та група).


Настаняването в почивната база започва след 13,00 часа в деня на първата нощувка.

Освобождаването на помещенията става до 12,00 ч. в деня след последната нощувка.


Сроковете за подаване на заявления за настаняване са:

- в срок до 30.09 за период на отдиха от 01 ноември на съответната година до 30 април на следващата година;

- в срок до 28.02 за период на отдиха от 01 май до 31 октомври на съответната година.

 

Заявленията можете да подавате в стая 102, ет.1 сектор „Деловодство" на сграда Ректорат с адрес гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55. Предварително имате възможност да подадете сканирано заявление и на електронна поща  bazazornica@mu-varna.bg.

За контакт във връзка с настаняването в почивна станция в с.Зорница:

052/ 677 158 /вътр.2158/ – Маринела Райчева

 

Видеа от почивната база на МУ-Варна в с. Зорница може да видите тук:

Видео 1

Видео 2

Видео 3