Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих

Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.

Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознаете тук. Заявление можете да изтеглите от тук.

С решение на Академичен съвет с протокол № 41 от 16.02.2022 г. е определен следния актуализиран график за ползване на почивна станция в с. Зорница:

11-та смяна: от 21.02.2022г. до 27.02.2022г. 

12-та смяна: от 28.02.2022г. до 06.03.2022г. 

13-та смяна: от 07.03.2022г. до 13.03.2022г. 

14-та смяна: от 14.03.2022г. до 20.03.2022г. 

15-та смяна: от 21.03.2022г. до 27.03.2022г.

16-та смяна: от 28.03.2022г. до 03.04.2022г. 

17-та смяна: от 04.04.2022г. до 10.04.2022г. 

18-та смяна: от 11.04.2022г. до 17.04.2022г. 

19-та смяна: от 18.04.2022г. до 24.04.2022г.

20-та смяна: от 25.04.2022г. до 01.05.2022г. 

21-ва смяна: от 02.05.2022г. до 08.05.2022г. 

22-ра смяна: от 09.05.2022г. до 15.05.2022г. 

23-та смяна: от 16.05.2022г. до 22.05.2022г. 

24-та смяна: от 23.05.2022г. до 29.05.2022г. 

25-та смяна: от 30.05.2022г. до 05.06.2022г. 

26-та смяна: от 06.06.2022г. до 12.06.2022г. 

27-ма смяна: от 13.06.2022г. до 19.06.2022г. 

28-ма смяна: от 20.06.2022г. до 26.06.2022г.

29-та смяна: от 27.06.2022г. до 03.07.2022г. 

30-та смяна: от 04.07.2022г. до 10.07.2022г. 

31-ва смяна: от 11.07.2022г. до 17.07.2022г. 

32-ра смяна: от 18.07.2022г. до 24.07.2022г. 

33-та смяна: от 25.07.2022г. до 31.07.2022г. 

34-та смяна: от 01.08.2022г. до 07.08.2022г. 

35-та смяна: от 08.08.2022г. до 14.08.2022г. 

36-та смяна: от 15.08.2022г. до 21.08.2022г. 

37-ма смяна: от 22.08.2022г. до 28.08.2022г. 

38-ма смяна: от 29.08.2022г. до 04.09.2022г.

39-та смяна: от 05.09.2022г. до 11.09.2022г. 

40-та смяна: от 12.09.2022г. до 18.09.2022г. 

41-ва смяна: от 19.09.2022г. до 25.09.2022г.

42-ра смяна: от 26.09.2022г. до 02.10.2022г.

43-та смяна: от 03.10.2022г. до 09.10.2022г. 

44-та смяна: от 10.10.2022г. до 16.10.2022г. 

45-та смяна: от 17.10.2022г. до 23.10.2022г. 

46-та смяна: от 24.10.2022г. до 30.10.2022г. 


За резервациите, направени до момента и подадените заявления към дата на приемане на настоящото решение, се прилага действащият до момента график на смените, който може да намерите тук .

Настаняването в почивна станция в с. Зорница може да се извършва и за части от смените.

 

ПОМЕЩЕНИЕПРАВОИМАЩИ гр.I и гр.II *ПРАВОИМАЩИ гр.III
стая
                  25 лв          50 лв
апартамент                  40лв          80лв

 

*  При настаняване в едно помещение/апартамент на лица от група I-ва или II-ра с лица от група III-та, за помещението/апартамента се заплаща цена, определена за външни лица (III-та група).


Настаняването в почивната база започва след 13,00 часа в деня на първата нощувка.

Освобождаването на помещенията става до 12,00 ч. в деня след последната нощувка.


Сроковете за подаване на заявления за настаняване са:

- в срок до 30.09 за период на отдиха от 01 ноември на съответната година до 30 април на следващата година;

- в срок до 28.02 за период на отдиха от 01 май до 31 октомври на съответната година.

 

Заявленията можете да подавате в стая 102, ет.1 сектор „Деловодство" на сграда Ректорат с адрес гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55. Предварително имате възможност да подадете сканирано заявление и на електронна поща  bazazornica@mu-varna.bg.

За контакт във връзка с настаняването в почивна станция в с.Зорница:

052/ 677 158 /вътр.2158/ – Маринела Райчева

 

Видеа от почивната база на МУ-Варна в с. Зорница може да видите тук:

Видео 1

Видео 2

Видео 3