Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих

Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.

Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознаете тук. Заявление можете да изтеглите оттук.

С решение на Академичния съвет по същия протокол беше определен следният график за настаняване и цени за нощувка:

1-ва смяна: от 04.11.2021 г. - до 13.11.2021 г. вкл.

2-ра смяна: от 15.11.2021 г. – до 24.11.2021 г. вкл.

3-та смяна: от 26.11.2021 г. – до 05-12.2021 г. вкл.

4-та смяна: от 07.12.2021 г. -  до 16.12.2021 г. вкл.

5-та смяна: от 18.12.2021 г. – до 27.12.2021 г. вкл.

6-та смяна: от 29.12.2021 г. – до 07.01.2022 г. вкл.

7-ма смяна: от 09.01.2022 г. – до 18.01.2022 г. вкл.

8-ма смяна: от 20.01.2022 г. – до 29.01.2022 г. вкл.

9-та смяна: от 31.01.2022 г. – до 09.02.2022 г. вкл.

10-та смяна: от 11.02.2022 г. – до 20.02.2022 г. вкл.

11-та смяна: от 22.02.2022 г.  – до 03.03.2022 г. вкл.

12-та смяна: от 05.03.2022 г. – до 14.03.2022 г. вкл.

13-ра смяна: от 16.03.2022 г. – до 25.03.2022 г. вкл.

14-та смяна: от 27.03.2022 г. – до 05.04.2022 г. вкл.

15-та смяна: от 07.04.2022 г. – до 16.04.2022 г. вкл.

16-та смяна: от 18.04.2021 г. – до 27.04.2022 г. вкл.

17-та смяна: от 29.04.2022 г. – до 08.05.2022 г. вкл.

Настаняването в почивната база започва след 13,00 часа в деня на първата нощувка.

Освобождаването на помещенията става до 12,00 ч. в деня след последната нощувка.

Цени за нощувка с включен ДДС:

  • Двойна стая – 25 лв.;
  • Апартамент – 40 лв.

Сроковете за подаване на заявления за настаняване са:

- за настаняване през м.ноември 2021 г. от 01.10 до 20.10.2021 г.;

- за настаняване след 01.12.2021 г. – от 01.10 до 01.11.2021 г.

Заявленията можете да подавате в стая 102, ет.1 сектор „Деловодство" на сграда Ректорат с адрес гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55. Предварително имате възможност да подадете сканирано заявление и на електронна поща  bazazornica@mu-varna.bg.

За контакт във връзка с настаняването в почивна станция в с.Зорница:

052/ 677 158 /вътр.2158/ – Маринела Райчева

 

Видеа от почивната база на МУ-Варна в с. Зорница може да видите тук:

Видео 1

Видео 2

Видео 3