Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира дистанционен СДО курс „Хранене през първите 1000 дни“

Катедрата по „Хигиена и епидемиология" на Факултет „Обществено здравеопазване" към МУ - Варна организира дистанционно следдипломно обучение „Хранене през първите 1000 дни".

Курсът разглежда основните принципи на хранене на жената преди и по време на бременност, в периода на кърмене, както и съвременните тенденции за хранене на детето в кърмаческия период и в периода на ранна детска възраст. Курсът запознава обучаващите се с основни правила на хранене през първите 1000 дни и дава практически препоръки за приложение на тези принципи.

Обучението е предназначено за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори по обществено здраве, специалисти по Общестено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Обучението се провежда онлайн на Moodle платформата на Медицински университет Варна и е организирано в 5 части:

1. Представяне на курса

       1 ресурс за четене и 1 видеолекция

2. Биологична значимост на хранителните вещества и на различните групи хранителни продукти

       5 видеолекци

3. Хранене на жената по време на бременност и кърмене

      2 видеолекции

4. Хранене на кърмачето през първите месеци

      8 видеолекции

5. Други аспекти на детското хранене

      9 видеолекции

 Обучението завършва с изпитен тест и приключва с издаването на сертификат от Медицински университет - Варна при успешното му преминаване.

 Процедурата за записване е отворена през цялата година. Продължителността на обучението е осем седмици след регистрация в Moodle платформата.

Лекторите на обучението са от катедра „Хигиена и епидемиология" и катедра „Педиатрия" на МУ-Варна, НЦОЗА – гр. София, МУ-Пловдив, „Карин дом" и др.

Таксата за курса е 120лв.

За подаване на документи и сертификати:
 
Тел: 052 677 017

Линк към курса: https://moodle.mu-varna.bg/local/pages/?id=1

Подаване на документи