Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява допълнителен прием за резерви за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Медицински университет – Варна и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване за резерви (мъже и жени) за специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е до 26 юли 2021 г. вкл. (до 9.00 ч.). Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи, е необходимо да заявят това свое желание към МУ-Варна, като изпратят и-мейл от личната си електронна поща на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация можете да получите и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

Изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемните изпити по биология и химия в МУ-Варна (предварителни и/или редовни изпити) през 2021 г. и да имат положителни оценки от тях (минимум „Среден 3"). Не се допускат за участие кандидати, които са кандидатствали в МУ-Варна през 2021 г. за някоя от специалностите „Медицина", включително направление „Военен лекар", „Дентална медицина" или „Фармация" и имат слаба оценка на един или и на двата изпита (по биология и/или химия). Кандидатите трябва задължително да се явят и да положат успешно и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна.

Информация за провеждане на изпитите, необходимите документи и условия за прием във ВВМУ можете да видите тук (за допълнителна информация относно изпитите вижте тук и тук) или да получите на следните телефони: 0889/044 111 (капитан III ранг Димана Славова) или 0889/066 013 (капитан I ранг Вълчо Атанасов). Кандидатите трябва да представят пълния комплект документи във ВВМУ и да се явят на следните дати:  

26.07.2021г.
09:00ч.Инструктаж
от 26.07.2021г. до 29.07.2021г.09:30ч.Проверка на психофизиологичните качества
28.07.2021г08:00ч.Изпит за физическа годност
28.07.2021г.13:00ч.Писмен тест по английски език (само за кандидати, които не са положили ДЗИ по английски език)
от 21.07.2021г. до 29.07.2021г.По отделен графикМедицински прегледи

 

Таксата за явяване на изпитите е 45.00 лв. (за кандидати, които са положили ДЗИ по английски език таксата е 30.00 лв.). Превежда се по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров":

Банка ДСК

IBAN: BG87STSA93003106864001

SWIFT/BIC: STSABGSF

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност  „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ.     

Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

Обучението по специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".

 
 


Виж още:Прием 2024/2025