Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте новите класирания за държавна поръчка и платено обучение в МУ-Варна

Публикувано е четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук или в профила си от тук. Първо класиране за обучение срещу заплащане за тези специалности може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно записването за тези специалности вижте тук.

Четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук или в профила си от тук. Първо класиране за обучение срещу заплащане за тези специалности може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно записването за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране (важи само за обучението срещу заплащане) и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук

Виж още:Прием 2021/2022