Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Редовен приемен изпит по биология за специалности "Медицинска сестра", "Акушерка" и направление "Военна медицинска сестра"

12 Юли 2024

На 12 юли МУ-Варна ще проведе редовен приемен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка“  за академичната 2024/2025 г. в гр. Варна и филиа​лите в гр. Шумен, Сливен и Велико Търново, както и по направление "Военна медицинска сестра". 

Повече информация тук​