Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява допълнителен прием за запълване на незаетите места за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за запълване на незаети места за специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е 7 септември 2020 г. вкл.

Изискванията към кандидат-студентите са:

1. Да са се явили на редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна през 2020 г. и да имат положителна оценка от тях (минимум „Среден 3"). Не се допускат за участие кандидати, които са кандидатствали в МУ-Варна през 2020 г. за някоя от специалностите „Медицина", включително направление „Военен лекар", „Дентална медицина" или „Фармация" и имат слаба оценка на един или и на двата изпита (по биология и/или химия). Кандидатите трябва задължително да се явят и да положат успешно и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна (ВВМУ).

или

2. Да не са кандидатствали до момента в МУ-Варна през 2020 г. Тези кандидати задължително трябва да се явят и да положат успешно приемни изпити по биология и химия в МУ-Варна, както и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна.

Информация за провеждане на изпитите, необходимите документи и условия за прием във ВВМУ можете да видите тук или да получите на следните телефони: 0889/044 111 (капитан III ранг Димана Славова) или 0889/066 013 (капитан II ранг Вълчо Атанасов). Кандидатите трябва да се явят във ВВМУ на 8 септември 2020 г. в 8.00 часа за провеждане на инструктаж. Приемните изпити към ВВМУ ще се проведат в периода от 8 до 13 септември 2020 г.

Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи е необходимо да заявят това като изпратят и-мейл на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация можете да получите и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност  „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър".   Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ.  Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

Обучението по специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".


  
 Виж още:Прием 2021/2022