Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

ас. инж.  Живко Борисов Близнаков, доктор
Факултет ,,Обществено здравеопазване"
Специалност: „Биомедицинска техника и технологии"

Дата на публикуване: 22.02.2021 г.д-р Добринка Миткова Дамянова, д.м.
Факултет „Дентална медицина"
Специалност: „Детска дентална медицина"

Дата на публикуване: 17.02.2021 г.


ас. д-р Михаил Стефанов Табаков, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Хирургия "
Дата на публикуване: 16.02.2021 г.