Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Научни проекти

Фондация „Александър фон Хумболт“ – финансиране на науката в Германия​​
​​Финансиране на научни проекти от НАТО
Фонд Наука​
Фонд Научни изследвания 2014г.
Конкурс на Комисия "Фулбрайт" за стипендии през учебната 2015/2016г.
​​Стипендии "Фулбрайт" за магистърски и докторски програми
Стипендии за обучение на студенти, докторанти и специализанти по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Министерството на науката и образованието обявява конкурси за отпускане на стипендии на​​​ български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина на академичната 2014/2015г.
​​​Процедура за подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България
Проект „Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите
Конкурс за представяне на предложения за научни изследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Словашката републик​а
Програма Прометео за привличане на чуждестранни учени и изследователи в еквадорски държавни институти

Програма SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Евтопа за 2013-2016г.