Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Тихомир Венелинов Дренски

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Неврология"

Тема на дисертационния труд: „Продължително мултимодално мониториране на острия мозъчен инсулт при пациенти с подтиснато съзнание"

Дата на публикуване: 14.04.2021 г.д-р Живко Стоянов Жеков

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Акушерство и гинекология"

Тема на дисертационния труд: „Методи за прекъсване на бременността в акушеро-гинекологичната практика"

Дата на публикуване: 14.04.2021 г.


д-р Михаел Емилов Цалта-Младенов

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Неврология"

Тема на дисертационния труд: „Качество на живот при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт – клинико-социални и невроизобразяващи проучвания"

Дата на публикуване: 12.04.2021 г.


маг. фарм. Станила Серьожева Стоева

Факултет: „Фармация"

Докторска програма по: „Токсикология"

Тема на дисертационния труд: „Нови аспекти в течнохроматографския анализ на Capecitabine в проби от биологичен и небиологичен произход"

Дата на публикуване: 06.04.2021 г.