Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Кои сме ние?

Докторантското училище в Медицински университет – Варна подпомага успешната мотивация  и реализация на докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Предлага специализирани консултации и обучения по акредитирани докторски програми.

Нашата мисия е развитие и разширяване на научния и изследователски потенциал на университета.

Докторантското училище се координира от отдел „Научна дейност и кариерно развитие", под прякото ръководство на Заместник-ректор "Кариерно развитие, научно-изследователска дейност".

За контакти ​