Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Символи, награди, отличия


Герб


Гербът на университета е изграден от стилизирано изображение на отворена книга в храма на знанието, в центъра на която се вижда тояга с увита около нея змия. Обновяването на герба е постигнато посредством поставянето му в двоен щит, допринасящ за пластичността на изображението. Почетнана лента, върху  която е изписано името на патрона на университета придава завършеност и обединеност на изображението. 
Знаме

Знамето на Медицински университет - Варна е изработено от бяла коприна и сърма. В съответствие с хералдическата традиция на белия фон са извезани в синьо емблемата и името на институцията: Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов​”. Знамето се съхранява в заседателната зала на Ректората. Знамето се изнася в тържествени случаи. То се носи от определени по предложение на Студентския съвет знаменосец и двама асистенти. Имената на знаменосеца и на асистентите на знамето се обявяват на академичното тържество по случай патронния празник на университета.


СИМВОЛИ НА РЕКТОРСКИЯ СТАТУТ - ЖЕЗЪЛ, ОГЪРЛИЦА И ТОГА

Жезъл

Жезълът на университета е увенчан с две напречно пресечени сфери и змия в центъра, което символизира медицинското знание. Произходът му е свързан с древния символ на медицината - тояга с обвита около нея змия, а също и със старинните предания за мъдростта и всезнанието на змията. Върхът на жезъла завършва с топка от нефрит – камък на вечността, силата и познанието, които са исконни ценности за медицината. Жезълът се носи от жезълоносец, определен от Академическия съвет по предложение на Студентския съвет. 


Мястото на жезъла е:

- непосредствено пред Ректора по време на шествия,

- непосредствено зад Ректора по време на церемонии и събрания.

Ректорска оръглица


Ректорската огърлица - има формата на многостен, която символизира научното познание. Изработена от бронз., в центъра на  огърлието е гравирано логото на Медицински университет - Варна: разтворена книга в храма на знанието с център медицинската емблема – тояга, с увита около нея змия. Основата на медальона е изработена от син камък, който символизира човешките идеали. Те са основни принципи в медицинското образование и в лекарската професия.Огърлицата е с висока ювелирна и художествена стойност.


Ректорска тога​

Ректорска тога – Тогата на Ректора на МУ-Варна е изцяло обновена през 2012 г., като визията отразява съвременните тенденции. Кройката представя степента и академичната ангажираност чрез черен шал и четири кадифени нашивки на всеки ръкав. Златен ширит обкантва всеки един елемент по дрехата. Основата е от червен копринен плат.Символите на ректорския статут се носят по време на:

- университетските празници;
- тържествени шествия;
- тържествени заседания на Академичния съвет.​
​​
​​
​Огърлица на заместник ректор

Зам- ректорската огърлица - подобно на основната огърлица зам.ректорската представя Соломоновите възли, но в ажурно и олекотено изпълнение в златист цвят. В основния медальон е вградено логото на институцията. Огърлицата е с висока ювелирна и художествена стойност.

​Тога на заместнк ректор


Тога на зам- ректорите -
запазва кройката и основната линия на ректорската тога, но е в тъмносин цвят, а елементът напомнящ шал, е плътно пришит до ципа на гърдите. Нашивките са в червен цвят и са по-малко на брой, а ширита, обкантващ елементите, е златен.​
СИМВОЛИ НА ДЕКАНСКИЯ СТАТУТ

Деканска огърлица


Огърлица на деканите - следва основните форми на Ректорската огърлица, но елементите по веригата са ажурни. Колието подчертава статута чрез посребрения си цвят. Огърлицата е с висока ювелирна и художествена стойност.


Деканска тога


Тога на деканите – тя е с идентична кройка с ректорската тога, но показва различния статут чрез цвета и броя на нашивките си. Тогата е в тъмносин цвят с червени шал и елементи. Ширита, обкантващ тогата, е в сребрист цвят. ​​


Символите на деканския статут се носят на:

- университетски и на факултетни празници;

- тържествени шествия;

- тържествени заседания на Академическия и на факултетния съвет.

Символи на абсолвентския статут


Символите на абсолвентското достойнстово се носят по време на церемониите за връчване на дипломите на абсолвентите.Университетски празници
  • Приемането на първокурсниците в академичната общност.
  • Промоциите на завършилия випуск.
  • Празникът на Медицински университет - Варна - 1 октомври.
  • Денят на народните будители - 1 ноември.
  • Денят на славянската писменост и култура - 24-ти май.
  • Денят на студента – 8-ми декември.


ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ


С решение на Академичния съвет на Медицински университет - Варна, за постигнати високи резултати в преподавателската и научно-изследователската дейност, както и за дългогодишна успешна работа в състава на университета се присъждат следните отличия:​


​​Почетно звание “Доктор хонорис кауза” на Медицински университет - Варна, за изключителни заслуги за развитието на университета ​и здравеопазването на България.​ 

Академично отличие
Почетен знак със синя лента на МУ-Варна – награда в сферата на науката и висшето образование, основана през 2003 г., присъжда се на преподаватели, учени, научни колективи за постижения в научната, преподавателската и лечебната дейност в минали и настоящи години.

​​
Почетна грамота

Златен Хипократ – връч​ва се от Ректора за висок успех на абсолвент на университета.​
​​