Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Акушерство и гинекология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 33/ 25.04.2017 г.
Кандидат:доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-181/30.05.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н., д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м.  – специалност „Акушерство и гинекология", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Медицински университет – София, специалност „Акушерство и гинекология" Рецензия
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. – Медицински университет – София, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Външен член Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. – Медицински университет – Пловдив, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Вътрешен член
Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Акушерство и гинекологияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Обща хирургия" 
Външен членДоц. д-р Веселина Нинова Маркова, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​