Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Специалност:„Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „ Консервативно зъболечение и орална патология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/17.03.2017 г.   
Кандидат: д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-158/ 16.05.2017  г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. - Медицински университет – Варна, специалност „Терапевтична стоматология Становище
Вътрешен членПроф. д-р Радосвета Йорданова Василева, д.м. - Медицински университет – Варна, специалност „Терапевтична стоматология" до 01.06.2012 г. Рецензия
Външен членПроф. д-р Иван Атанасов Филипов, д.м. - Медицински университет – Пловдив, специалност „Терапевтична стоматология" Рецензия
Външен членПроф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, д.м. - Медицински университет – Пловдив, специалност „Терапевтична стоматология" Становище
Външен член Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, д.м. - Медицински университет – София, специалност „Терапевтична стоматология" Становище
Вътрешен членПроф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. - Медицински университет – Варна, специалност „Протетична дентална медицина" Становище
Вътрешен членПроф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м. - Медицински университет – Варна, специалност „Терапевтична стоматология" Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. - Медицински университет – Варна, специалност Орална хирургия 
Външен членПроф. д-р Христина Дянкова Михайлова, д.м. - Медицински университет – София, специалност Образна диагностика 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.07.2017 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в Семинарна зала 215 на Факултет „Дентална медицина" при Медицински университет - Варна. ​​