Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Обяви за работа


Медицински специалист с немски език

Пи Пи Ди е международна компания със седалище в град София, дейността на която е откриване и разработване на нови лекарства, лабораторни и клинични изследвания. Местното дружество предлага консултантски услуги, научно-изследователски и развойни дейности в областта на медицината. Компанията търси да назначи медицински специалист с немски език за град София.

повече

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на длъжност - Рентгенов лаборант в  Отделение по образна диагностика, второ ниво на компетемтност.

повече

ЛЕКАР

Медицински комплекс „Панацея”- Габрово обявява свободна работна позиция за лекар с интереси в областта на обща медицина, педиатрия и вътрешни болести. Към комплекса функционира аптека, което създава благоприятни условия за консултираните пациенти в кабинета, веднага да се снабдят с назначените медикаменти. По този начин се затваря диагностично-лечебния цикъл.

повече
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Медицински център „Клиника Нова“ - гр. Варна е създадена през 2012 г. В нея се извършва широк спектър от високоспециализирани медицински дейности, като ехокариографии, АГ услуги, женска консултация, фетална ехокардиография, и др. Обслужването е от екип от здравни специалисти от различни сфери на медицината, които предлагат комплексно лечение за пациентите.

повече
ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Утвърдена дентална клиника в град Русе, търси да назначи лекар по дентална медицина. В клиниката работи екип от специалисти, които боравят с модерна професионална апаратура и прилагат съвременни щадящи методи на лечение.

повече
​МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ

Централна хомеопатична аптека „Ханеман“ в гр. Добрич е една от първите хомеопатични аптеки в България и единствената за източния регион на страната. Повече от 25 години екипът ѝ е отдаден на здравето на пациентите си. Техните сертифицирани специалисти ежедневно консултират пациенти в областта на хомеопатията, солите на д-р Шуслер, здравословно хранене и диететика. 

повече
ОПТИК

Международна верига оптики, търси да назначат оптик в техен обект в град Шумен.

повече

___________________________________________________________________________________________

АРХИВ