Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Радостина Панайотова Василева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Ортопедична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Протетична дентална медицина"
Кандидат:д-р Радостина Панайотова Василева
Тема на дисертационния труд:„Фотография в съвременната протетична дентална медицина"
Научен ръководител:  Доц. д-р Росен Коларов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-299/01.08.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - Медицински университет – Варна, специалност „Хирургична стоматология"Становище
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев, д.м. – Медицински университет – Пловдив, специалност „Протетична дентална медицина"Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Протетична дентална медицина"Рецензия
Външен членПроф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м. – гр. Пловдив, специалност „Протетична дентална медицина"Становище
Външен членПроф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. – гр. Пловдив, специалност „Протетична дентална медицина"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Протетична дентална медицина" 
Външен членПроф. д-р Христо Калчев Кисов, д.м. – Медицински университет – Пловдив, специалност „Протетична дентална медицина" 
​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.09.2017 г. (сряда) от 13.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​