Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

маг. фарм. Анна Христова Тодорова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.01.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването "
Кандидат:маг. фарм. Анна Христова Тодорова
Тема на дисертационния труд:„Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма"
Научни ръководители: 

 Доц. Искра Мирчева, д.м.

 Доц. Димитър Димитров, д.ф.

Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-369/30.12.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. Искра Славчева Мирчева, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"Становище
Външен членПроф. д.ф.н. Генка Иванова Петрова-Ташкова – Ръководител Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-ректор по научната дейност при МУ – СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Заместник-ректор Учебна дейностРецензия
Външен членПроф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, д.ф. – Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-декан по учебната работа на студентите, обучаващи се на английски език и международната интеграция при МУ - СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – Медицински център „Кисьови", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Заместник-декан на Факултет „Обществено здравеопазване" 
Външен членДоц. Александра Цветанова Савова, д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.02.2016 г. (петък) от 11.00 часа в III-та аудитория на МУ –Варна. ​ ​