Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Асен Валентинов Куцаров

​​​​

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 20.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Ушно-носно-гърлени болести"
Структурно звено Филиал - Велико Търново
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат:д-р Асен Валентинов Куцаров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-253/ 04.07.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н. – Ръководител Катедра "Неврохирургия и УНГ болести", Факултет „Медицина" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. - Началник УНГ, Клиника към УМБАЛ „Софиямед" – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. – Ръководител Катедра "Ушни-носни-гърлени болести" при МУ-ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. – Катедра "Ушни-носни-гърлени болести" при МУ-ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р Петър Иванов Руев, д.м. – Тракийски университет- Стара Загора,  Филиал ХасковоСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Марио Петров Милков, д.м. - Катедра "Протетична дентална медицина и ортодонтия" – Факултет  "Дентална медицина" при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м. – Катедра "Неврохирургия и УНГ болести", Факултет „Медицина" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на факултет "Дентална медицина" при  МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Ваня Цветкова-Вичева, д.м. – Катедра „Дерматология, венерология и алергология" при МУ- Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното ж​ури ще се проведе на 21.10.2016 г. (петък) в Заседателна зала (II-ри етаж) на Медицински университет - Варна. ​ ​