Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Светла Василева Димитрова-Банска

​​

​​​​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 10.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Ото-рино-ларингология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по неврохирургия и УНГ болести
Кандидат:д-р Светла Василева Димитрова-Банска
Тема на дисертационния труд:"Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м.

Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-47/ 26.03.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Пламен Костов Недев д.м. – Ръководител Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Румен Йорданов Бенчев д.м.н. – МБАЛ „Св. Пантелеймон" – СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Димов Марев д.м. – Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", МУ –ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, д.м. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", Клиника „УНГ болести"Становище
Външен членДоц. д-р Стефан Василев Стоянов, д.м. – МИ – МВР болница – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Николай Руменов Сапунджиев д.м. – Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Николай Йорданов Петков, д.м. – Началник отделение при УМБАЛ „Св. Анна" – София 
Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.06.2014 г. от 12.00 ч.

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна

​​ ​​