Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Калин Колев Михов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ортопедия и травматология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:д-р Калин Колев Михов
Тема на дисертационния труд:„Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика"
Научен ръководител:  Доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-274/ 21.07.2017  г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Външен членПроф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н. – УМБАЛ „Софиямед" – гр. София, специалност „Ортопедия и травматология"Рецензия
Външен членДоц. д-р Венци Бончев Росманов, д.м. – МБАЛ „Св. Панталеймон" – Плевен, специалност „Ортопедия и травматология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м. – Институт „Пирогов" – гр. София, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Явор Петков Янчев, д.м.н. –  Катедра „УНГ и неврохирургия" при МУ - Варна,  хабилитиран по специалност „Неврохирургия" 
Външен членПроф. д-р Асен Тодоров Балтов, д.м. – Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.09.2017 г. (петък) от 13.00 ч. в I-ва аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​