Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Даниела Иванова Герова

ПРИСЪЖДАНЕ О​НС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.07.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Клинична лаборатория"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат:д-р Даниела Иванова Герова
Тема на дисертационния труд:„Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Маргарита Иванова Бончева, д.м.

Доц. д-р Бистра Цанева Калчева, д.х.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-109/14.04.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Маргарита Иванова Бончева, д.м. – Ръководител УС по Клинична лаборатория при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, д.м. – МК София, Началник лаборатория по клинична лаборатория и имунология при Транспортно-медицински институт – гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Татяна Янкова Манолова, д.м. – дългогодишен преподавател по биохимия – гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. – Ръководител Катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология" при МУ – гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Бистра Цанева Калчева, д.х. – Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ–ВарнаСтановище
Резервни членове:
Външен член Доц. д-р Павлина Йорданова Лалева, д.м. – Директор МК гр. Плевен 
Вътрешен член Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – Катедра „Детски болести и медицинска генетика" при МУ-Варна 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.07.2015 г. (понеделник) от 13.30 ч. в аудитория "Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – ​гр. Варна ​ ​​