Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Явор Петков Енчев

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПР​ОФЕСОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 13.01.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Неврохирургия"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 72/18.09.2015 г.
Кандидат: доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-326/13.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Катедра „Обща и оперативна хирургия", Ректор на МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Марин Белев Маринов, д.м.н. – Началник Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – гр. София, Декан на Медицински факултет, МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Кирил Василев Романски, д.м.н. – Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски" - София, Катедра „Неврохирургия" при МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н. – Началник Клиника по НХ, болница „Пирогов" – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, д.м. – Началник Клиника по НХ УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора, Ръководител Катедра „Хирургия, неврохирургия и урология" при Тракийски университет, гр. Стара Загора  Становище
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. –  Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. – Ръководител УС „Неврохирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м. – Катедра „НХ и УНГ болести" при МУ-Варна и Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна 
Външен членДоц. д-р Кирил Димчев Георгиев, д.м. – Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – София, Катедра „Неврохирургия" при МУ-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.02.2016 г. (понеделник) от 12.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​

 ​