Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц.д-р Стефан Василев Пеев

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публику​ване: 01.1​2.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"
Кандидат:Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-303/02.11.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. - ВрИД Ръководител Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ-ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 гРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова-Танева, д.м.н. - гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Елка Вакрилова Попова, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица", ФДМ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р инж. Иван Луков Куликов, д.м. - гр. ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра „Образна диагностика", ФДМ-София 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Науч​ното жури ще се проведе на 16.12.2015 г. от 12.30 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна.. ​ ​​​​​​​​