Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светла Василева Стайкова

​​​​

 

ЗА​ЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.06​.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Нефрология"
Факултет„Фармация"
Първично структурно звено„Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат:Д-р Светла Василева Стайкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-149/22.05.2015 г.Изготвя
Председател

Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. - Р-л Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ - Варна

 

Рецензия
Външен член

Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, д.м.н.  – Началник клиника по нефрология и трансплантация  при УМБАЛ „Александровска" - София 

 

Рецензия
Външен членПроф. д-р Борис Илиев Богов, д.м. - Началник ллинка по нефрология при УМБАЛ „Александровска"   - СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, д.м. - Началник  отделение по диализно лечение при УМБАЛСМ „Пирогов"- СофияСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Кирил Светославов Ненов, д.м.  – УС „Нефрология, хемодиализа и токсикология" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. - Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" при МУ - Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Добрин Николаев Паскалев, д.м. – Ръководител УС „Нефрология, хемодиализа и токсикология" при МУ - Варна 
Външен член

Доц. д-р Ненчо Желев Ненчев, д.м.  - Отделение по диализа  при УМБАЛ „Св. Иван Рилски" - София

 

 
Резюмета на научните трудове ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.07.2015 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​