Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.11.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Нервни болести"
Кандидат:д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
Тема на дисертационния труд:„Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.

Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-167/02.10.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра „Нервни болести", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Лъчезар Динев Трайков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Неврология", Зам.-декан МФ при МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – Началник Клиника „Нервни болести" при ПМБАЛ – София ЕАДРецензия
Външен членДоц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м. – Ръководител Катедра „Неврология и  неврохирургия", МУ - ПлевенСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Надежда Савова Делева, д.м. - Катедра "Нервни болести", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Иван Николаев Стайков, д.м. – Началник Клиника „Неврология", "Токуда Болница" – София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.12.2014 г. от 11.00 ч.  в III-та аудитория на МУ - Варна ​ ​