Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Даниела Иванова Герова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦ​ЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.06.2016 г. ​ ​​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория",   УС по клинична лаборатория

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидат: Д-р Даниела Иванова Герова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-134/ 09.05.2016 г. Изготвя
ПредседателДоц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. – Ръководител УС по Клинична лаборатория при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Красимира Илиева Икономова, д.м. – МК София, Началник лаборатория по клинична лаборатория и имунология при Транспортно-медицински институт – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Тодор Груев, д.м. – Клиника по биохимия, Медицински факултет към университет „Св. св. Кирил и Методий", гр. СкопиеСтановище
Външен членДоц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. – Ръководител Катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология" при МУ – гр. ПлевенСтановище
Външен член Доц. д-р Ваня Цонева Иванова, д.м. – Секция „Клинична лаборатория" към Първа Катедра „Вътрешни болести и клинична лаборатория" при Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Дора Димитрова Терзиева, д.м. – Катедра „Клинична лаборатория" при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Калчева, д.ф. - Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Милка Аспарухова Нашар, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Таня Иванова Денева, д.м. - Катедра „Клинична лаборатория" при МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове​ ​

​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.07.2016 г. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателна зала (II-ри етаж) на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.

 ​