Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Деян Димитров Ханджиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.02.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"
Кандидат:д-р Деян Димитров Ханджиев
Тема на дисертационния труд:„Ангиогенеза при глиални тумори"
Научни ръководители: Доц. д-р Георги Кючуков, д.м.

Доц. д-р Явор Енчев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-35/28.01.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Георги Недков Кючуков д.м. - Н-к клиника по НХ при МБАЛ „Св. Анна" ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Кирил Димчев Георгиев, д.м. - МБАЛ „Св. Иван Рилски" - СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра по нервни болести, МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м – НХ клиника МБАЛ „ Токуда болница София"Становище
Външен членДоц. д-р Йордан Русев Панов, д.м.  Клиника по НХ МУ- ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Явор Петков Енчев, д.м. - Н-к клиника по НХ при МБАЛ. „Св. Марина"- Варна 
Външен членПроф. д-р Кирил Василев Романски, д.м.н. - началник НХ клиника УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.02.2015 г. (понеделник) в аудитория "Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна ​ ​