Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"
Кандидат:Доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.
Тема на дисертационния труд:Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-146/20.05.2015 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Капрелян, д.м. - МУ – Варна, Ръководител  Катедра „Нервни болести"Рецензия
Външен членПроф. д-р Кирил Василев Романски, д.м.н. – Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Кирил Димчев Георгиев, д.м. – Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н. - Клиника по НХ при УМБАЛСМ „Пирогов", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м. - Клиника по НХ при МБАЛ „Токуда болница", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Христо Богданов Желязков, д.м. – Н-к Клиника по НХ при УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Вълканов, д.м. - Клиника по НХ при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" – Стара ЗагораСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м. – Катедра "НХ и УНГ болести", УС „Неврохирургия" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Йордан Русев Панов, д.м. – Клиника по НХ и УНГ болести при УМБАЛ "Д-р Георги Стански", гр. Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2015 г. от 13.30 ч. в аудитория „Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​