Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Илина Димитрова Мичева, д.м.

​ 

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​​
   Дата на публикуване: 16.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Хематология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звено„Вътрешни болести", УС „Хематология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидат:Д-р Илина Димитрова Мичева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-2/05.01.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – Ръководител Катедра „Детски болести и медицинска генетика", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Георги Георгиев Михайлов, д.м. – Национален консултант по клинична хематология, Завеждащ Клиника при СБАЛХЗ, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н. – Началник клиника по хематология, МБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Маргарита Любенова Генова, д.м. – Началник лаборатория по хемтология и имунология при СБАЛХЗ, гр. СофияСтановище
Външен член​Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, д.м. – Началник консултативно-диагностичен блок при СБАЛХЗ, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. – Ръководител Катедра „Медицинска генетика", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – Началник на клиника по химиотерапия, Катедра „Вътрешни болести", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Юлиян Иванов Райнов, д.м. – Началник на клиника по хематология и онкология при ВМА, гр София 
Резюмета на научните трудове ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.04.2015 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​