Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.

​                                                                                ​ ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​
 ​                                                                                                                                                    Дата на публикуване: 03.07.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:"Хигиена (Хранене и диететика)“​
ФакултетФармация
Първично структурно звено„Хигиена"
Публикуван в ДВ

брой/дата:
ДВ бр. 16/25.02.2014 г.
Кандидати:Д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-74/23.04.2014 г. и Р-109-107/24.06.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Хигиена", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стефка Пенева Петрова, д.м.н. – НЦООЗА - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Злати Демирев Златев, д.м. – доцент по хигиена, гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Детски болести", МУ – ПлевенСтановище
Външен член Доц. д-р Александър Борисов Пенков, д.м. – Катедра „Хигиена", МУ - СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Иванова Цанева, д.м.н. – професор по педиатрия, МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева, д.м. – Катедра „Хигиена", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Стефанов Златаров, д.м. – доцент по хигиена, МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Емил Влайков Воденичаров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хигиена", МУ – София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.07.2014 г. от 09.30 часа в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна ​ ​

​​