Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Илиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Ото-рино-ларингология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести"
Кандидат:Д-р Георги Петков Илиев
Тема на дисертационния труд:Външна носна клапа - определение, патология и хирургично лечение"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Пламен Недев, д.м.

Доц. д-р Диляна Вичева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-129/29.04.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. – Ръководител Катедра „Неврохирургия и УНГ болести" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. – Председател на Научното дружество по Оториноларингология – хирургия на глава и шия, МБАЛ „Св. Панталеймон"- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Веселин Иванов Павлов, д.м.н. – Началник клиника по УНГ болести, Първа МБАЛ, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Венцислав Тодоров Цветков, д.м. - Началник клиника по УНГ болести при ВМА, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Димов Марев, д.м. – Катедра „Неврохирургия и УНГ болести" при МУ-ВарнаСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м. – Ръководител УС „УНГ болести", Катедра „Неврохирургия и УНГ болести" при МУ-Варна  
Външен член

Доц. д-р Николай Петров Петков, д.м. – Началник УНГ клиника МБАЛ „Св. Анна", гр. София


Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2015 г. (петък) от 11.00 ч.  
в аудитория „Вл. Иванов" на МБАЛ  „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​