Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Орлин Борисов Филипов

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​
                                                                                                                                               Дата на публикуване: 25.02.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Ортопедия и травматология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:​д-р Орлин Борисов Филипов
Тема на дисертационния труд:„Двупланова, двуопорна винтова фиксация при фрактури на бедрената шийка"
Научен ръководител: Доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-46/04.02.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м – Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология" към МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н. - Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология" към МУ-ПлевенРецензия
Външен членДоц. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м. - завеждащ Клиника по ортопедия и травматология, МБАЛ РусеРецензия
Външен членДоц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, д.м. - Клиника по ортопедия и травматология, УБ „Царица Йоанна"-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м. - Катедра „Ортопедия и травматология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Ръководител УС „Гръдна хирургия", Декан Факултет „Медицина" към МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Христо Георгиев, д.м. - Ръководител Катедра "Ортопедия и травматология" към МУ-София 
                                                                                                                                                                                  Автореферат​ ​ ​
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.03.2015 г. (четвъртък) от 14. 00 ч. в Семинарна зала на РЗИ- Варна ​ ​