Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Пламен Костов Недев, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Ото-рино-ларингология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „УНГ болести"
Кандидат:Доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Външен и вътрешен достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургически техники при лечение на носните деформитети"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-144/20.05.2015 гИзготвя
ПредседателДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на ФДМ, МУ-Варна, Началник клиника по лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Св. Марина", гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Диана Петрова Попова, д.м.н. – Ръководител Катедра „УНГ болести" при МФ на МУ-София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна" – ИСУЛ, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. – Председател на научното дружество по Оториноларингология, хирургия на глава и шия, МБАЛ „Св. Панталеймон" и УМБАЛ „СОФИЯМЕД" ЕАД, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Веселин Иванов Павлов, д.м.н. – Началник клиника по УНГ-болести, „Първа МБАЛ",
гр. София
Рецензия
Външен членПроф. д-р Павел Дончев Димов, д.м.н. – Началник клиника по УНГ болести, УМБАЛ, гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Николай Петров Петков, д.м. – Началник клиника по УНГ болести, МБАЛ „Св. Анна",
гр. Варна
Становище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Димов Марев, д.м. – Катедра „НХ и УНГ болести", МУ-Варна, Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Св. Марина", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м. – Ръководител УС „УНГ болести", Катедра „НХ и УНГ болести" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. – Катедра по УНГ болести при МУ-Пловдив  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2015 г. от 12.00 ч. в аудитория „Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​