Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Петър Атанасов Шивачев

​​


​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
                                                                Дата на публикуване: 20.05.2014 г.​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Педиатрия
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по педиатрия
Кандидат:д-р Петър Атанасов Шивачев
Тема на дисертационния труд:"Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите"
Научни ръководители: Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м.

Доц. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-58/ 14.04.2014 г.​​Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Владимир Борисов Пилософ, д.м. – Клиника по педиатрия и детска кардиология, НКБ – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Румяна Димитрова Рахнева, д.м.н. – СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, д.м. – Клиника по педиатрия и детска кардиология, НКБ – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м. – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – УС по кардиология и ревматология, МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Мая Димитрова Павлова, д.м. – Клиника по педиатрия и детска кардиология, НКБ – София 


АвторефератЗаседанието на Научното жури ще се проведе на 10.06.2014 г. от 12.00 ч. в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна​